Impressum | Podmínky užití webu


Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti HONTER CZ s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena.

Materiály zobrazené na této stránce nemůžete využívat bez svolení společnosti HONTER CZ s.r.o. Nejste oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely, bez povolení společnosti HONTER CZ s.r.o.

Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností HONTER CZ s.r.o., týkající se předmětu této stránky jsou tímto nahrazeny.

PODMÍNKY

Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost HONTER CZ s.r.o. Společnost HONTER CZ s.r.o. nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na této stránce neporuší práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spřízněnými společnostmi společnosti HONTER CZ s.r.o.

Společnost HONTER CZ s.r.o. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace. Přesto však společnost HONTER CZ s.r.o. neposkytuje žádné záruky, ani prohlášení, pokud jde o jejich přesnost. Společnost HONTER CZ s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Užívání a prohlížení stránky je na Vaše nebezpečí. Společnost HONTER CZ s.r.o., její funkcionáři nebo společníci, zaměstnanci, spřízněné osoby, jakýkoli její zástupce ani žádná jiná osoba podílející se na vytváření, produkci nebo zveřejňování této stránky nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody vyplývající z Vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání. Bez omezení výše uvedeného jsou Vám všechny informace na této stránce poskytovány aktuálně, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA BEZ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK JEJICH OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ JAKÝCHKOLI PRÁV. Společnost HONTER CZ s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k této stránce, jejího užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, klipů nebo audio nahrávek z této stránky.

Obrázky lidí nebo míst zobrazené na této stránce jsou buď majetkem společnosti HONTER CZ s.r.o. nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno.

Společnost HONTER CZ s.r.o. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky, je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení společnosti HONTER CZ s.r.o.

Společnost HONTER CZ s.r.o. může kdykoli upravit tyto podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.

VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Cookie je drobná textová informace, která může být uložena ve vašem prohlížeči. Při každé další návštěvě téhož serveru pak může tato stránka informaci v cookie přečíst a použít. Cookie kromě toho využívá také měřící nástroj Google Analytics, který je na webu nasazený. Používáme ho hlavně proto, abychom mohli stránky stále zlepšovat a abychom viděli, které informace jsou pro vás nejzajímavější. Cookies ani Google Analytics se nemusíte bát, v měřícím nástroji neukládáme žádné osobní identifikační údaje.

REMARKETING

Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená dle minulého chování či některých demografických údajů. Díky tomu se můžete setkat s našimi inzeráty na různých serverech, které navštívíte. K tomu je využita cookie třetí strany systému DoubleClick. Reklamy, které Vám budou zobrazovány, se snažíme optimalizovat na základě Vašich předchozích návštěv na tomto webu. Preference pro zobrazování reklam Google nebo jejich zakázání můžete nastavit ve správci reklam Google: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs.

Account details will be confirmed via email.