X Hotovo z 30%

Vyplňte tento minutový kvíz a získejte zaměření vašeho domu pro cenovou kalkulaci.

X Hotovo z 60%
X Hotovo z 80%
X Hotovo z 90%
X

ĎAKUJEME!

KEĎ TO SPOČÍTAME, ozveme sa Vám a pošleme cenovú kalkuláciu.

Podmienky použivania

All content of this web site is © Copyright 2010-2017 HONTER Company s.r.o.

Except where explicitly stated, all rights are reserved, and content should not be copied, adapted, redistributed, or otherwise used without the prior written permission of the publisher.

FROTH-PAK™ and INSTA-FLO™ are registered trademarks of the DOW chemical company. 

Any unauthorized publication, copying, hiring, lending or reproduction is strictly prohibited and constitutes a breach of copyright.

Materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom spoločnosti HONTER Company s.r.o. Všetky práva sú vyhradené.

Materiály zobrazené na tejto stránke nemôžete využívať bez povolenia spoločnosti HONTER Company s.r.o. Nie ste oprávnení obsah tejto stránky distribuovať, pozmeňovať, upravovať, prenášať, ďalej používať, ďalej umiestňovať, ani nesmiete obsah tejto stránky používať pre verejné alebo obchodné účely bez povolenia spoločnosti HONTER Company s.r.o.

Váš prístup k tejto stránke a jej používanie podliehajú aj nasledujúcim podmienkam a všetkým príslušným právnym predpisom. Prístupom k stránke a jej prehliadaním prijímate bez výhrad a obmedzení Podmienky a uznávate, že akékoľvek iné dohody medzi Vami a spoločnosťou HONTER Company s.r.o. sro týkajúce sa predmetu tejto stránky sú týmto nahradené. 

Podmienky 

Mali by ste predpokladať, že ak nie je uvedené inak, všetko, s čím sa na tejto stránke stretnete alebo čo si prečítate, je chránené autorským právom a malo by sa užívať výhradne v súlade s týmito Podmienkami alebo s textom uvedeným na stránke, nedá k inému spôsobu užívania písomné povolenie spoločnosť HONTER Company s.r.o.Spoločnosť HONTER Company s.r.o. nezaručuje ani nevyhlasuje, že užívanie materiálov uvedených na tejto stránke neporuší práva tretích osôb, ktoré nie sú vo vlastníctve ani nie sú spriaznenými spoločnosťami spoločnosti HONTER Company s.r.o.

Spoločnosť HONTER Company s.r.o. vyvíja primerané úsilie k tomu, aby na stránke boli obsiahnuté presné a aktuálne informácie; napriek tomu však spoločnosť HONTER Company s.r.o. neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia pokiaľ ide o ich presnosť. Spoločnosť HONTER Company s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu tejto stránky.

Užívanie a prehliadanie stránky je na Vaše nebezpečenstvo. Spoločnosť HONTER Company s.r.o., jej funkcionári alebo spoločníci, zamestnanci, spriaznené osoby, ktorýkoľvek jej zástupca ani žiadna iná osoba podieľajúce sa na vytváraní, produkcii alebo zverejňovaní tejto stránky nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame ani nadmerné škody vyplývajúce z Vášho prístupu ku stránke alebo z jej užívania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného sú Vám všetky informácie na tejto stránke poskytované aktuálne, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ, NAJMÄ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA AKÝCHKOĽVEK PRÁV. Spoločnosť HONTER Company s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za žiadne škody alebo vírusy, ktoré Vám môžu vzniknúť alebo ktoré sa môžu objaviť na Vašom počítačovom vybavení alebo inom majetku z dôvodu Vášho prístupu k tejto stránke, jej užívanie alebo prezeranie, prípadne z dôvodu Vášho sťahovania akýchkoľvek materiálov, dát, textov, obrazových materiálov, klipov alebo audio nahrávok z tejto stránky.

Obrázky ľudí alebo miest zobrazené na tejto stránke sú buď majetkom spoločnosti HONTER Company s.r.o. alebo sú použité s jej privolením. Vy ani nikto iný, koho by ste tým poverili, nie ste oprávnení tieto obrázky užívať, pokiaľ to nie je týmito Podmienkami výslovne dovolené alebo ak na inom mieste na tejto stránke nie je také konkrétne povolenie uvedené.

Spoločnosť HONTER Company s.r.o. neskúmala podrobne všetky internetové stránky spojené odkazom s touto stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnych iných stránok alebo externých stránok spojených odkazom s touto stránkou. Vaše spojenie na túto stránku, externé alebo iné stránky je na Vaše vlastné nebezpečenstvo a prebieha bez povolenia spoločnosti HONTER Company s.r.o.Spoločnosť HONTER Company s.r.o. môže kedykoľvek upraviť tieto Podmienky aktualizáciou tohto textu. Akékoľvek takéto úpravy sú pre Vás záväzné. 

VYUŽÍVANIE COOKIES 

Cookie je drobná textová informácia, ktorá môže byť uložená vo vašom prehliadači. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom môže táto stránka informáciu v cookie prečítať a použiť. Cookie okrem toho využíva tiež merací nástroj Google Analytics, ktorý je na webe nasadený. Používame ho hlavne preto, aby sme mohli stránky stále zlepšovať a aby sme videli, ktoré informácie sú pre vás najzaújimavejšie.Cookies ani Google Analytics sa nemusíte báť, v meracom nástroji neukladáme žiadné osobné identifikačné údaje. 


Remarketing

Pre online inzerciu využívame okrem iného tiež reklamné oznámenia zacielené podľa minulého chovania či niektorých demografických údajov. Vďaka tomu sa môžete stretnúť s našími inzerátmi na rôznych serveroch, ktoré navštívite. K tomu je využitá cookie tretej strany systému DoubleClick. Reklamy, ktoré Vám budú zobrazované, sa snažíme optimalizovať na základe Vašich predchádzajúcich návštev na tomto webe. Preferencie pre zobrazovanie reklám Google, alebo ich zakázanie môžete nastaviť v správcovi reklám Google: https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cs. 

VIAC AKO 1000 PARTNEROV PO CELOM SVETE!

NÁJSŤ PARTNERA VO SVOJEJ KRAJINE

Nezáväzný dopyt

Máte záujem o izoláciu vyrábanú hlavou alebo sa chcete len na niečo opýtať? Napíšte nám.

Meno:
Priezvisko:
Váš e-mail:
Telefón:
Miesto stavby (krajina)
Dopyt:
izoláciu interiéru
izoláciu exteriéru
liatu penu na izoláciu dutín
ochranný náter na existujúce a nové strechy